Anpassad gymnasieskola ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Anpassad gymnasieskola ska också stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att, självständigt och tillsammans med andra elever, lära dig att använda dina kunskaper.

Anpassad gymnasieskola är flexibel så att du som elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar och utbildningens mål.

Fotnot: Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola.

På anpassad gymnasieskolas nationella program kan du välja mellan programmet för administration, handel och varuhantering eller programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Anpassad gymnasieskola - Söderslättsgymnasiet

Mobilnummer
Biträdande rektor för anpassad gymnasieskola: 0729-76 51 67

Bildningsförvaltningen