Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation är ett fyraårigt yrkesinriktat program, som ger alla som gillar att arbeta med trä, metall, fastighetsskötsel och trädgård en bra grund inför yrkeslivet eller om du vill fortsätta att studera.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation innehåller flera praktiska moment inom byggyrket.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Blanda teori med praktik

Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment. Inom de teoretiska ämnena får du som elev hos oss på Söderslättsgymnasiet kunskap inom byggnation, måleri, fastighet och service och bemötande. Förutom de teoretiska ämnen som är kopplade till programmets inriktning läser du också kärnämnen så som svenska, engelska och matematik.

Programmet innehåller flera praktiska moment inom byggyrket. På skolan kommer du att få spackla, måla, bygga väggar, gjuta i betong och klippa buskar och träd. Du kommer arbeta med många olika verktyg och maskiner. Detta ger dig en god inblick i de yrken som programmet innehåller.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Söderslättsgymnasiet har ett bra samarbete med företag i närområdet. Alla elever på programmet är ute i praktik under sitt tredje och fjärde år. Under din APL-period har din lärare ett nära samarbete med såväl dig som elev som med handledaren på praktikplatsen – allt för att du ska känna dig trygg och utvecklas inom yrket.

Framtid

På din APL-plats kommer du ha stora möjligheter att knyta kontakter inför att du slutar på skolan och ska ut i yrkeslivet. Söderslättsgymnasiet har goda samarbeten med aktörer på arbetsmarknaden och tillsammans skapar vi en trygg övergång från gymnasiet till yrkeslivet.

Bildningsförvaltningen