Anpassad gymnasieskola ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Anpassad gymnasieskola ska också stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att, självständigt och tillsammans med andra elever, lära dig att använda dina kunskaper.

På anpassad gymnasieskolas nationella program kan du välja mellan programmet för administration, handel och varuhantering eller programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Anpassad gymnasieskola är flexibel så att du som elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar och utbildningens mål.

Kontakt

Välkommen att kontakta Kontaktcenter på 0410-73 30 00 för mer information.

Fotnot: Anpassad gymnasieskola hette tidigare gymnasiesärskola.

Anpassad gymnasieskola - Söderslättsgymnasiet

Telefonnummer
Rektor Andreas Berntsen, 0410-73 37 30

Bildningsförvaltningen