Vård- och omsorgsprogrammet

Du ska välja vård- och omsorgsprogrammet om du vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller inom funktionshinderområdet.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, ta ansvar och vara kreativ.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Här tränar du dig i att utföra de arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet. Det kan handla om att ge stöd till människor i det dagliga livet och omfatta behov som att förflytta sig, andas, hålla sig fräsch, känna sig trygg och värdefull. Det kan också vara medicintekniska uppgifter, administration och att ge stöd i olika sociala sammanhang.

Teori och praktik

Utbildningen knyter samman teori och praktik genom studiebesök, scenarioträning och 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). I vårt metodövningsrum övar du praktiska moment och omvårdnad med klasskamrater och på våra övningsdockor. Du får också förutsättningar att läsa de kurser som krävs för att du, efter din gymnasietid, ska kunna fortsätta med högskolestudier (Svenska 3, Matematik 2a och Engelska 6).

Vi är ett certifierat vård- och omsorgscollege

Vi är ett certifierat vård- och omsorgscollege. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med arbetsgivarna för att ge dig en utbildning av hög kvalitet och för att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Vi har en nationell certifiering vilket innebär en kvalitetsgaranti för dig som elev och vid avslutad utbildning får du, utöver din yrkesexamen, även ett diplom från vård- och omsorgscollege som bekräftar din kompetens.

Skyddad yrkestitel

Utbildningen ger förutsättningar för att du ska kunna ansöka om och använda dig av titeln undersköterska. Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.

Exempel på jobbmöjligheter direkt efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

 • undersköterska
 • skötare inom psykiatri
 • personlig assistent
 • stödassistent inom LSS
 • pedagogisk assistent i skolan

Exempel på jobbmöjligheter efter yrkeshögskola eller högskola/universitet

När du går vård- och omsorgsprogrammet har du möjlighet att läsa in högskolebehörighet. Efter avslutade högskolestudier kan du exempelvis arbeta som:

 • sjuksköterska
 • socionom
 • arbetsterapeut
 • fysioterapeut
 • logoped
 • dietist
 • stödpedagog
 • socialpedagog
 • äldrepedagog
 • hälsopedagog
 • polis
 • brandman

Vi erbjuder dig möjlighet att läsa in högskolebehörighet inom ramen för utbildningen.

Skugga en elev

På vård- och omsorgsprogrammet har du möjlighet att skugga en elev. Fyll i formuläret nedan på denna sida så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.

Se filmen om vård- och omsorgsprogrammet

Jag vill gärna besöka en klass på vård- och omsorgsprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen