Industritekniska programmet är ett yrkesprogram som ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom svetsning.

På industritekniska programmet får du färdigheter i grundläggande svetsningsmetoder och processer inom industrin.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Profil Svetsteknik

Som svetsare får du ett praktiskt jobb där du får arbeta med händerna i en spännande och varierande bransch. Under dina tre år lär du dig att behärska olika svetsmetoder och vanligt förekommande arbetsuppgifter som du kommer stöta på i din framtida yrkesroll. När du tagit studenten kan du arbeta som svetsare inom många olika fält.

Inom ämnet svetsteknik får du färdigheter i grundläggande svetsningsmetoder och processer inom industrin. Du kan även välja att fördjupa dig inom svetsteknik och då får du kunskap om kvalificerad IW-svetsning som används inom den senaste internationella kravstandarden. Du får också en förståelse för hur du ska utföra en produkt från ritning till färdig produkt.

APL – arbetsplatsförlagt lärande

På industritekniska programmet kommer du, under årskurs 2 och 3, att ha en viss del av din utbildning ute på en arbetsplats (APL). Där följer du en handledare och utför arbetsuppgifter inom dina kursmål, men du får även tid och möjlighet att träna på det du har lärt dig.

Jag vill gärna besöka en klass på industritekniska programmet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen