I dagens tekniktäta samhälle är teknikprogrammet verkligen en utbildning som lämpar sig för dig som vill kombinera kreativitet med teknik. Här få du möjlighet att använda dina kreativa förmågor, ditt logiskt tänkande och din matematiska fallenhet. På vårt teknikprogram – med inriktning design- och produktutveckling – kan du välja mellan två profiler: innovation eller spelteknik.

Teknikprogrammet med inriktningen design- och produktutveckling, är en teoretisk, skapande och kreativ teknikutbildning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Profil Innovation

Vill du vara med och bestämma hur framtidens produkter ska se ut? Gillar du problemlösning? Bakom alla artefakter (produkter skapade av människor) finns ett gediget design- och utvecklingsarbete. Hos oss utvecklar du din kreativitet, ditt logiska tänkande och din förmåga att utveckla nya produkter och innovationer.

Våra kurser innehåller moment som konstruktion, CAD samt design- och produktutveckling.
I flera av våra kurser jobbar vi i projekt som är knutna till verkligheten. Våra modellmaskiner (exempelvis 3D-skrivare) hjälper dig som elev att visualisera dina idéer och få fram prototyper eller verkliga produkter.

Profil Spelteknik (nyhet från och med HT-23)

Gillar du dataspel? Vill du lära dig att utveckla dataspel? Oavsett om du vill designa dem eller programmera dem från grunden, så kommer du att utvecklas inom profilen spelteknik – ett område i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik.

Du lär dig grundläggande färdigheter i de senaste programvarorna. Du skapar spelgrafik med 3D-modellering och 3D-animationer samt ritar och utvecklar kreativa och interaktiva spel.
Våra kurser innehåller moment som programmering, digitalt skapande och animation.

Se filmen om teknikprogrammet

Jag vill gärna besöka en klass på teknikprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen