Naturvetenskapsprogrammet är en teoretiskt avancerad utbildning som ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Programmet passar dig som tycker det är spännande med vetenskap och som vill utveckla dina kunskaper om naturens sammanhang, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematiska samband.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en god grund att stå på och den bredaste behörigheten till högskola och universitet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På Söderslättsgymnasiet har du möjlighet att välja mellan två olika profiler: naturvetenskap eller samhälle.

Profil Natur/Natur

Du lär dig att söka förklaringar och du får en introduktion till vetenskapens frågeställningar och problem. Samtidigt lär du dig att tänka logiskt och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier. I undervisningen varvas de teoretiska studierna på olika sätt med praktiska moment så att du verkligen få en förståelse för matematiken och de naturvetenskapliga ämnena.

Profil Natur/Samhälle

Är du intresserad av ett samspel mellan naturen och vårt samhälle – som exempelvis samspelet mellan människan och miljön? Då är profilen natur/samhälle något du ska fundera på. Inriktningen ger dig bredare kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap, historia och geografi.

Vi har modern och avancerad labb- och mätutrustning som matchar dagens teknik och alla programmets lärare är legitimerade och har djup ämneskompetens och lång yrkeserfarenhet. Väljer du naturvetenskapsprogrammet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium (NIU) eller våra lokala idrottsutbildningar (LIU).

Hos oss är det lätt att trivas. Våra elever framhåller studiero, gemenskap och lärarnas engagemang som viktiga grundpelare i undervisningen.

Se filmen om naturvetenskapsprogrammet

Jag vill gärna besöka en klass på naturvetenskapsprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen