Naturvetenskapsprogrammet är en teoretiskt avancerad utbildning som ger en bred och djup kunskap om naturvetenskap i flera olika dimensioner. Programmet passar dig som tycker det är spännande med vetenskap och som vill utveckla dina kunskaper om naturens sammanhang, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematiska samband.

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program som ger dig en god grund att stå på och den bredaste behörigheten till högskola och universitet.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På Söderslättsgymnasiet har du möjlighet att välja mellan två olika profiler: naturvetenskap eller samhälle.

Profil Natur/Natur

Du lär dig att söka förklaringar och du får en introduktion till vetenskapens frågeställningar och problem. Samtidigt lär du dig att tänka logiskt och dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, experiment och fältstudier. I undervisningen varvas de teoretiska studierna på olika sätt med praktiska moment så att du verkligen få en förståelse för matematiken och de naturvetenskapliga ämnena.

Profil Natur/Samhälle

Är du intresserad av ett samspel mellan naturen och vårt samhälle – som exempelvis samspelet mellan människan och miljön? Då är profilen natur/samhälle något du ska fundera på. Inriktningen ger dig bredare kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap, historia och geografi.

Vi har modern och avancerad labb- och mätutrustning som matchar dagens teknik och alla programmets lärare är legitimerade och har djup ämneskompetens och lång yrkeserfarenhet. Väljer du naturvetenskapsprogrammet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium (NIU) eller våra lokala idrottsutbildningar (LIU).

Hos oss är det lätt att trivas. Våra elever framhåller studiero, gemenskap och lärarnas engagemang som viktiga grundpelare i undervisningen.

Se filmen om naturvetenskapsprogrammet

Vill du besöka Söderslättsgymnasiet och skugga en elev? 

Om du är nyfiken på hur det är att gå på Söderslättsgymnasiet kan du skugga en elev eller en klass på ett av våra program. Klicka på länken nedan för mer information!

Skugga en elev/en klass

Bildningsförvaltningen