Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle eller inriktning beteende ger en bred utbildning och öppnar dörrar för studier och yrken inom många olika områden.

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhälle eller inriktning beteende ger en bred utbildning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På samhällsvetenskapsprogrammet väljer du i årskurs 2 mellan inriktning samhälle eller inriktning beteende. Båda inriktningar förbereder dig för universitets- och högskolestudier.

Årskurs 1: Du får förståelse för samhället

Kunskap: Du deltar i debatter och rollspel om mänskliga rättigheter, både på svenska och engelska.

Ansvar: Du får planera och genomföra projekt.

Glädje: Här får du stark gemenskap och vi-känsla samtidigt som du utvecklas personligen.

Årskurs 2: Du får utforska samhället

Kunskap: Du får internationella kunskaper för att du ska förstå din omvärld och kunna förändra världen. Du får också fördjupade kunskaper i ämnen som psykologi och kommunikation.

Ansvar: I vårt FN-rollspel intar du rollen som FN-diplomat genom att debattera och skriva resolutioner för en bättre värld.

Glädje: I årskurs två gör vi en studieresa till Stockholm med besök i riksdagen.

Årskurs 3: Du förbereder dig att förändra världen

Kunskap: I kurserna kriminologi, sociologi samt rätten och samhället lär du dig analysera samhället, såsom brottslighetens orsaker och hur människan påverkas av samhället. Du lär dig också att tolka lag med hjälp av case och rättegångsspel.

Ansvar: Du genomför en rad olika verklighetsbaserade projekt som förbereder dig inför framtiden.

Glädje: Du lär dig att dig möta och leda människor genom olika fältstudier, studiebesök och föreläsningar.

Se filmen om samhällsvetenskapsprogrammet

Jag vill gärna besöka en klass på samhällsvetenskapsprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen