Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig en bred och spännande yrkesutbildning. Du får en yrkesexamen som barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare. Programmets kärna är att arbeta med människor, hälsa och pedagogik. Du får även en grundlig ledarskapsutbildning samt en god kunskap i ämnet kommunikation.

Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig en bred och spännande yrkesutbildning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Direkt efter avslutad utbildning har du fått en god grund för ditt framtida yrkesliv och har möjlighet att få arbete direkt.

APL i varje årskurs

Programmet erbjuder minst fem veckors praktik APL (arbetsplatsförlagt lärande) under varje årskurs. De teoretiska kunskaperna knyts till ett praktiskt arbetssätt i samarbete med pedagogiska verksamheter utanför skolan. APL ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom din framtida bransch under utbildningen. Du får arbeta med människor och utveckla ditt ledarskap utifrån inriktningen Pedagogiskt och Socialt arbete.

Under tredje året har du dessutom möjlighet att göra tre veckors APL utomlands (i Spanien). Vi har ett Erasmus+ projekt där du kan få göra din APL på förskolor eller i skola. Förutom APL arbetar du med olika former av projekt – moduler – där du knyter det teoretiska lärandet till praktisk kunskap ute i pedagogiska verksamheter.

APL innebär att du blir mer ansvarstagande, utvecklar ditt ledarskap samt mer rustad för ditt kommande arbetsliv. Du kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.

Idrottsutbildningar

Väljer du barn- och fritidsprogrammet på Söderslättsgymnasiet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium (NIU) eller lokal idrottsutbildning.

Se filmen om barn- och fritidsprogrammet

Jag vill gärna besöka en klass på barn- och fritidsprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen