Är du tekniskt intresserad och vill ha ett fritt och ansvarsfullt yrke? På el- och energiprogrammet får du kunskaper i att konstruera, installera och underhålla olika typer av elinstallationer.

El- och energiprogrammet är en spännande utbildning som lägger grunden för en utvecklande karriär.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Profil – Elteknik

El- och energiprogrammet på Söderslättsgymnasiet är en spännande utbildning som lägger grunden för en utvecklande karriär. Här kan du både få en utbildning som leder till arbete samtidigt som du kan bli behörig för högskolestudier.

Elektriker är ett yrke som ändras i takt med teknikens framfart. I ett samhälle som ständigt expanderar kommer elteknikbranschen att ha goda tillväxtmöjligheter och som elektriker kommer du att ha olika arbetsuppdrag och erbjudas olika utvecklingsmöjligheter.

Hos oss får du ta mycket eget ansvar, men i gengäld får du en lovande framtid. Under utbildningen samverkar vi med näringslivet och under årskurs 3 är du mer än 50 procent av din skolvecka ute på ett företag (APL, arbetsplatsförlagt lärande).

ETG – Elteknikbranschens gymnasium

El- och energiprogrammet i Trelleborg är anslutet till Elteknikbranschens gymnasium (ETG). Om du efter genomförd utbildning även får en godkänd ETG-examen har du fullföljt din lärlingsutbildning och kan börja arbeta som förstaårsmontör direkt efter gymnasiet. Möjligheter finns att du kan bli mer anställningsbar om du har en ETG-examen. Ökad samverkan mellan skola och arbetsliv ger en mer kvalificerad yrkesutbildning.

Vi följer inte strömmen – vi leder den!

El- och energiprogrammet på Söderslättsgymnasiet är anslutet till Elteknikbranschens gymnasium (ETG).

Jag vill gärna besöka en klass på el- och energiprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen