Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. Alla elever följer en individuell studieplan.

På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig, eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. Utbildningen är på heltid. Söderslättsgymnasiet erbjuder samtliga introduktionsprogram.

Programinriktat val

  • riktar sig till elever som saknar behörighet att antas till ett nationellt program
  • för dig som endast saknar ett eller högst två betyg för behörighet.

Yrkesintroduktion

  • är för dig som saknar behörighet till yrkesprogram
  • ger dig en yrkesinriktad utbildning som leder till studier på ett yrkesprogram eller underlättar etablering på arbetsmarknaden
  • kan även innehålla APL på en arbetsplats.

Individuellt alternativ

  • vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation
  • är ett helt individanpassat koncept som kan innehålla studier i grundskoleämnen och gymnasieämnen
  • kan innehålla insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis motivationsinsatser och praktik.

Språkintroduktion

  • är till för ungdomar som nyligen har kommit till Sverige; utbildningen har fokus på svenska språket samtidigt som du får läsa andra ämnen
  • har som syfte att ge dig möjlighet att gå vidare till andra program inom gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Skolverkets information om introduktionsprogram

Kontakta Söderslättsgymnasiet

Jag vill bli kontaktad via (obligatoriskt)

Här skriver du kortfattat dina frågor/synpunkter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis inom 24 timmar (gäller helgfri vardag).

Vänligen notera att dina inskickade synpunkter blir en allmän handling. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mina frågor/synpunkter. Behandling som sker är insamling, hantering och radering.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på e-postadress bildningsforvaltningen@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen