Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två inriktningar, juridik och ekonomi. Vårt uppdrag är att utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

På SSG:s ekonomiprogram kan du välja mellan ekonomisk inriktning eller juridisk inriktning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Är du en person som gillar att analysera och lösa problem, räkna, kommunicera i tal och skrift samt planera och leda andra människor? Kanske lockar en bred utbildning med möjliga framtida yrkesval som jurist, säljare, ekonom, mäklare, projektledare eller kanske egen företagare? I så fall kan ekonomiprogrammet vara programmet för dig!

Inriktning ekonomi eller juridik

På ekonomiprogrammet kan du välja mellan två inriktningar: ekonomi eller juridik. För att kunna välja rätt inriktning läser du det första året de programgemensamma kurserna Företagsekonomi 1 och Privatjuridik. Du får möjlighet att lära dig mer om företagande och rättsväsendet, bland annat genom studiebesök och projekt.

Inför andra året bestämmer du vilken inriktning du vill gå. Du kommer då att antingen läsa Företagsekonomi 2, där du fördjupar dina kunskaper inom företagsekonomi eller Rätten och samhälle, där du utvecklar dina kunskaper inom juridik. I årskurs två blir det också mer tydligt att programmet är högskoleförberedande då undervisningen fokuserar på vetenskapliga arbetssätt som problematisering, analys och kommunikation. Du kommer även få möjlighet att delta i olika aktiviteter med internationellt inslag där våra engagerade elever och lärare arbetar med till exempel FN-rollspel.

I årskurs tre driver du UF-företag (ung företagsamhet) vilket innebär att du ska starta, driva och avveckla ett företag tillsammans med andra. Inom ramen för UF kommer du att delta i Draknästet, där du pitchar din idé framför en jury, som består av entreprenörer från näringslivet. Du ska delta på olika mässor och lokala företagsträffar och du har även möjlighet att tävla med ditt företag. Vi har kopplat UF till flera kurser där det ges möjlighet till fördjupning inom entreprenörskap, marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning samt affärsjuridik.

Ekonomisk inriktning

Den ekonomiska inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi och företagande då du läser kurser inom entreprenörskap, marknadsföring och redovisning. Dessutom ger kursen Matematik 3b dig särskild högskolebehörighet.

Juridisk inriktning

Den juridiska inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom juridik, juridisk problemlösning och psykologi. Du läser kurserna Affärsjuridik och Rätten och samhället samt kriminologi. Även på den juridiska inriktningen arbetar du med UF.

Profil

I årskurs två och tre har alla elever på skolan individuellt val om 200 p och du väljer kurser ur ett brett utbud. Huruvida alla kurser sedan startar beror dock på antal sökande per kurs.

Den som har ett intresse av språk och internationella frågor kan till exempel välja ytterligare kurs inom moderna språk eller engelska. I årskurs tre erbjuds engelska 7 där du har möjlighet att välja till en så kallad Cambridge-examen, vilket ger dig ett kvitto på att din engelska håller en hög internationell nivå.

Vill du hellre bredda och fördjupa dina kunskaper inom programmet kan du välja att läsa kurs i retorik (juridik), personlig försäljning eller extra entreprenörskap (företagande).

Idrottsutbildningar

Väljer du ekonomiprogrammet på Söderslättsgymnasiet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium (NIU) eller våra olika lokala idrottsutbildningar.

Se filmen om ekonomiprogrammet

Vill du skugga en klass på ekonomiprogrammet?

Är du intresserad av att besöka en klass på ekonomiprogrammet? Vi tar gärna emot dig i mån av plats. Observera att vi bara kan ta emot en elev per tillfälle på ekonomiprogrammet och att det är ”först-till-kvarn” som gäller för att boka en tid!

Mer information om skuggning hittar du här!

Bildningsförvaltningen