Stipendier

Varje år delar skolan ut stipendier till ett totalt värde på närmare 300 000 kr från kommunen samt olika stiftelser, fonder och privatpersoner.

Stipendierna ges till avgångselever med goda studieresultat eller som på annat sätt har utmärkt sig positivt under sin skolgång.

Trelleborgs ABs 50-årsfonden

Greta och Johan Kocks stiftelse

Johan Söderlings premium

Makarna Stjernswärds fond

Stiftelsen för gymnasieskolans donationsfond

Åke Ringbergs stipendiefond

Lena Olssons minnesfond

Odd Fellowlogen nr 2 – Veritas stipendiefond

Sveriges Centralförening för idrottens främjande

Trelleborgs Rotaryklubb

Bildningsförvaltningen