Rektorn har ordet

Söderslättsgymnasiet har som mål att förbereda dig som elev på bästa sätt inför kommande yrkesliv och fortsatta studier. Det innebär att du under din studietid kommer möta många arbetsplatser och människor. Du utvecklas i mötet med dessa och jag lovar dig att du kommer se tillbaka på dina studier med glädje.

Andreas Berntsen, rektor på Söderslättsgymnasiet

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Större eget ansvar

Att studera på gymnasiet innebär att ta ett större eget ansvar för sina studier. Här läser du kurser och får betyg på varje avslutad kurs, något som är annorlunda jämfört med hur högstadiet fungerar.

Självklart närvarar du och är aktiv på lektionerna. Lika självklart är det att du utnyttjar den hjälp du får av oss här på skolan när du behöver det. På vår skola finns förutom behöriga lärare i klassrummen, även behöriga lärare på studietorgen – dit du kan vända dig alla dagar, även på loven!

Ta chansen och bygg en ordentlig grund att stå på inför dina framtida val!

Välkommen till Söderslättsgymnasiet i Trelleborg!

Andreas Berntsen
Rektor

Bildningsförvaltningen