Frånvaroanmälan

Alla elever, eller vårdnadshavare, ska anmäla frånvaro (exempelvis vid sjukdom) antingen via Vklass eller per telefon.

Frånvaroanmälan för gymnasieelev görs enklast via Vklass.

Vklass

Det går även att göra frånvaroanmälan via talsvar på telefonnummer 010-888 70 50.

Skolan ska informera vårdnadshavare för elev under 18 år vid ogiltig frånvaro, samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns. Efter skoldagens slut (17.00) skickas statistik vid ogiltig frånvaro automatiskt via e-post/sms till vårdnadshavaren om denne gjort ett aktivt val om detta i Vklass.

Bildningsförvaltningen