Stipendier

Varje år delar SSG ut stipendier till ett värde av drygt 200 000 kronor från kommunen samt olika stiftelser, fonder och privatpersoner.

Stipendierna ges till avgångselever med goda studieresultat eller som på annat sätt har utmärkt sig positivt under sin skolgång.

I juni 2023 delades följande stipendier ut till årets avgångselever:

 • Trelleborgs ABs 50-årsfonden
 • Greta och Johan Kocks stiftelse
 • Lena Olssons minnesfond
 • Bästa kompis från Lions
 • Trelleborgs Rotaryklubb
 • Odd Fellowlogen nr 2 – Veritas stipendiefond
 • Makarna Stjärnswärds fond
 • Johan Söderlings premium
 • 50-årsfonden
 • Idrottsskölden 2023
 • UF-stipendier från Trelleborgs företagarförening

Bildningsförvaltningen