Söderslättsgymnasiets historia

Söderslättsgymnasiet har anor från 1909, då samrealskolan på Nygatan invigdes (nuvarande A-byggnad). Det var dock först 1945 som staten godkände att det inrättades ett treårigt gymnasium i Trelleborg. 1948 tog de första 22 studenterna examen här.

På 40-talet hade A-byggnaden frukostrum på första våningen. Här kunde elever från landet äta sina medhavda smörgåsar. På samma våning fanns då även lärarinnornas rum. Dit släpptes ingen manlig lärare in. Till och med rektorn fick vördsamt knacka på dörren för att få prata med de kvinnliga lärarna.

Byggnadens magnifika trappa är av marmormosaik, nött av generationer av elever och lärare leder den upp till huset övriga tre våningar. På tredje våningen finns skolans aula. Den är ombyggd då en stor brand 1961 ödelade den gamla aulan, som var i två våningsplan med 300 kvadratmeter golvyta och en volym på över 1900 kubikmeter. På fjärde våningen, överst i det anrika huset, finns nu traditionella klassrum i vilka barn- och fritidsprogrammet undervisar.

A-byggnaden blev fort för trång och flera tillbyggnader har gjorts under åren. Den senast tillkomna byggnaden är I, där S:t Nicolais mediatek finns på andra våningen.

Bastionen blev en del av Söderslättsgymnasiet 1964. Då invigdes lokalerna på den gamla sockerbrukstomten. Det var då en ren yrkesskola med plats för bland andra bilmekaniker, betongarbetare, byggnadssnickare, installationstekniker, tele- och radioreparatörer och murare. Även Bastionen har byggt ut och om. Idag finns där både yrkes- och högskoleförberedande program och i X-huset finns Bastionens mediatek.

Bildningsförvaltningen