Söderslättsgymnasiet erbjuder utbildning av hög kvalitet där målet är att förbereda dig som elev på bästa sätt inför kommande yrkesliv och fortsatta studier. Vi finns i centrala Trelleborg, mellan slätten och havet, där vi bygger kunskap och skapar drömmar.

Söderslättsgymnasiet erbjuder utbildning av hög kvalitet där målet är att förbereda dig som elev på bästa sätt inför kommande yrkesliv och fortsatta studier.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På Söderslättsgymnasiet har du nära till allt: buss, tåg, caféer, restauranger och affärer. Skolan är förlagd över två enheter, S:t Nicolai och Bastionen. Varje program tillhör i huvudsak en enhet men undervisning på båda enheterna kan förekomma. På respektive enhet finns skolmatsal, elevhälsa och mediatek. Mediateken erbjuder dig en ljus och lugn studiemiljö samt tillgång till informationssökning och en inspirerande samling litteratur. Våra mediatek finns till för att underlätta ditt lärande och där finns kunniga bibliotekarier och assistenter till din hjälp.

Trygghet och stöd

Under dina år som elev hos oss kommer du att uppleva bra sammanhållning och ett stort engagemang bland såväl elever som lärare. Varje år genomförs flera evenemang med syfte att stärka sammanhållningen inom och mellan programmen.

På Söderslättsgymnasiet finns olika typer av studiestöd och elevhälsa, vilket skapar trygghet för dig som elev. På skolan finns till exempel studietorg där du under hela skoldagen kan få hjälp med dina studier av behöriga lärare. På så sätt kan vi hjälpa elever som önskar förbättra sina betyg, som har svårigheter att nå mål i ämnen och behöver särskilt stöd eller som har dokumenterade skolsvårigheter. Elevhälsan består av skolsköterskor, skolpsykolog, skolläkare och skolkuratorer.

Vår strävan är att du som elev ska uppleva skolan som en trygg och bra arbetsplats där du får det nödvändiga stödet i vardagen.

Samarbete med många aktörer – både på hemmaplan och internationellt

Vi har nära samarbete mellan de tio programmen, vuxenutbildningen och kommunens grundskolor samt externa samarbetspartners. Söderslättsgymnasiet samarbetar också med företag, organisationer, andra gymnasier, högskolor och universitet i både Sverige och övriga Europa. Våra samarbetspartners är på olika sätt med och påverkar innehållet i utbildningen vi erbjuder dig. Med vårt nätverk kan vi även erbjuda gästföreläsare, praktikplatser, utbyten, studieresor och värdefulla kontakter för dig inför framtida arbeten och studier.

Idrottsutbildningar

På Söderslättsgymnasiet kan du som genomför en elitsatsning mot fotboll bli antagen under skolan nationella idrottsutbildning (NIU).

Du kan också välja mellan fotboll och hockey som lokal idrottsutbildning. Oavsett får du då möjlighet att kombinera din idrottssatsning med ett gymnasieprogram.

Om du utövar en idrott som du vill använda dig som ditt individuella val så är detta också möjligt.

Stipendier

Skolans långa tradition och samarbete med externa partners har medfört att vi varje år kan dela ut stipendier till avgångselever med goda studieresultat. Varje år delar skolan ut stipendier till ett värde av drygt 200 000 kronor från Trelleborgs kommun, olika stiftelser, fonder och privatpersoner.

Bildningsförvaltningen