Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett fyraårigt yrkesinriktat program för dig som gärna vill arbeta i affär, café, på ett lager eller för dig som vill arbeta med administration och praktisk marknadsföring.

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program inom anpassad gymnasieskola.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Blanda teori med praktik

Programmet innehåller både teoretiska och praktiska moment. Inom de teoretiska ämnena får du som elev hos oss på Söderslättsgymnasiet arbeta med marknadsföring, skapa företag och lära dig om service och bemötande. Förutom de teoretiska ämnen som är kopplade till programmets inriktning läser du också kärnämnen så som svenska, engelska och matematik. Programmet innehåller flera praktiska moment som ger dig möjlighet att prova på hur det är att arbeta inom handelsyrket.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Söderslättsgymnasiet har ett bra samarbete med företag i och strax utanför Trelleborg. Alla elever på programmet är ute i praktik under sitt tredje och fjärde år. Under din APL-period har din lärare ett nära samarbete med såväl dig som elev som med handledaren på praktikplatsen – allt för att du ska känna dig trygg och utvecklas inom yrket.

Framtid

På din APL-plats kommer du ha stora möjligheter att knyta kontakter inför att du slutar på skolan och ska ut i yrkeslivet. Söderslättsgymnasiet har goda samarbeten med aktörer på arbetsmarknaden och tillsammans skapar vi en trygg övergång från gymnasiet till yrkeslivet.

Bildningsförvaltningen