På Söderslättsgymnasiet finns olika typer av studiestöd.

Vi erbjuder stöd till elever som önskar förbättra sina betyg, som har svårigheter att nå mål i ämnen och behöver särskilt stöd eller som har dokumenterade skolsvårigheter samt hjälp med informationssökning på våra två mediatek.

Bildningsförvaltningen