Frånvaroanmälan

Vid frånvaro (exempelvis sjukdom) ska alla myndiga elever anmäla frånvaro via SchoolSoft. Om en elev är omyndig ska frånvaron anmälas av elevens vårdnadshavare.

Frånvaroanmälan för gymnasieelev görs via SchoolSoft.

SchoolSoft

Skolan ska informera vårdnadshavare för elev under 18 år vid ogiltig frånvaro, samma dag som den inträffar om inte särskilda skäl finns. Vårdnadshavare och elever får information via SchoolSoft vid ogiltig frånvaro.

Bildningsförvaltningen