Elevhälsan

Att trivas och må bra i skolan är viktigt för att uppnå att nå sina studiemål. Vi inom elevhälsan på Söderslättsgymnasiet finns här för dig som elev, som stöd i ditt lärande och din utveckling under gymnasietiden.

Elevhälsan finns både på S:t Nicolai och på Bastionen.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Det kan bland annat innebära hälsoundersökningar samt rådgivning kring relationer, stress, självkänsla och andra livsfrågor. Vidare arbetar vi med tips kring studieteknik eller att utveckla anpassningar och ge stöd åt elever som är i behov av detta.

Personal

Vi som arbetar inom elevhälsan på Söderslättsgymnasiet är:

  • skolläkare
  • skolsköterska
  • kurator
  • psykolog
  • studie- och yrkesvägledare
  • specialpedagog
  • elevkoordinator

Elevhälsan - S:t Nicolai

Kurator (för programmen barn- och fritid, försäljning- och service samt introduktionsprogrammet)

Mobilnummer
0708-81 76 81

Besöksadress

Söderslättsgymnasiet A-byggnad
S:t Nicolai plan 1, Trelleborg

Öppningstider

Mån-fre: 8.00-16.30

Kurator (för programmen ekonomi, samhällsvetenskap samt vård- och omsorg)

Mobilnummer
0734-66 73 41

Besöksadress

Söderslättsgymnasiet A-byggnad
S:t Nicolai plan 1, Trelleborg

Öppningstider

Mån-fre: 8.00-16-30

Skolsköterska

Mobilnummer
0708-81 76 27

Besöksadress

Söderslättsgymnasiet A-byggnad
S:t Nicolai plan 1, Trelleborg

Öppningstider

Mån-fre: 8.00-16.30

Specialpedagog

Mobilnummer
0734-42 27 01

Besöksadress

Söderslättsgymnasiet A-byggnad
S:t Nicolai plan 1, Trelleborg

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer
0410-73 42 02

Besöksadress

Söderslättsgymnasiet A-byggnad
S:t Nicolai plan 1, Trelleborg

Öppningstider

Måndag- fredag: 8.00-16.30

Elevkoordinator

Mobilnummer
0733-51 12 40

Besöksadress

Söderslättsgymnasiet A-byggnad
S:t Nicolai plan 1, Trelleborg

Elevhälsan - Bastionen

Kurator

Mobilnummer
0734-42 26 87

Besöksadress

Bastionen
Bruksgatan 13, Trelleborg

Öppningstider

Mån-fre: 8.00-16.30

Skolsköterska

Mobilnummer
0731-50 36 62

Besöksadress

Bastionen
Bruksgatan 13, Trelleborg

Öppningstider

Mån-fre: 8.00-16.30

Specialpedagog

Mobilnummer
0729–76 50 67

Besöksadress

Bastionen
Bruksgatan 13, Trelleborg

Studie- och yrkesvägledare

Telefonnummer
0410-73 36 97

Besöksadress

Bastionen
Bruksgatan 13, Trelleborg

Öppningstider

8.00-16.00

Bildningsförvaltningen