Erfarenheter från språkprojekt blir läromedel för yrkeslärare

Publicerad:

Att bygga språk på bygg är namnet på ett språkprojekt som pågått på Söderslättsgymnasiet under två års tid. En del av projektet var en bokcirkel där lärarna på bygg- och anläggningsprogrammet träffades för att diskutera elevers språkliga sårbarhet och tillgänglig undervisning utifrån boken Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning. Nu har lärarnas diskussioner och erfarenhetsutbyten blivit en ny studiebok för yrkeslärare och lärarstuderande. 

Från vänster: Charlotte Kellander (biträdande rektor på Söderslättsgymnasiet), Kim Rosberg, Barbro Bruce, Kenneth Mattsson och Jenny Edvardsson

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Boksläpp på Söderslättsgymnasiet

Tidigare i veckan släpptes boken Språkdidaktik för lärare vid ett evenemang på Söderslättsgymnasiet. Författarna Jenny Edvardsson, legitimerad lärare och doktorand i pedagogiskt arbete och Barbro Bruce, legitimerad logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, var på plats.

– Vårt bokförlag frågade oss var vi ville ha vårt boksläpp och för oss var det självklart att ha det på Söderslättsgymnasiet där allt började, säger Barbro Bruce.

Boken Språkdidaktik för lärare tar upp ämnet språkdidaktik i stort, men har även fokus på hur yrkeslärare kan arbeta med språkdidaktik i undervisningen och göra ett fackspråk tillgängligt för eleverna.

– Det är bland annat anteckningar från bokcirkeln på Söderslättsgymnasiet som ligger till grund för boken, säger Jenny Edvardsson.

– Det var mycket intressant att få ta del av lärarnas anteckningar från bokcirkeln och vi ville koppla ihop teori och forskning med lärarnas erfarenheter för att göra forskningen begriplig, trovärdig och relevant, säger Barbro Bruce.

I bokcirkeln diskuterade lärarna sina erfarenheter och utmaningar att undervisa elever som av olika anledningar kan ha svårt att förstå innebörden i ett studiematerial, vilket gör det svårt för dem att inhämta kunskaper i ämnet.

– Bland annat diskuterade vi hur vi ska få elever med läs- och skrivsvårigheter att klara sig igenom sin gymnasieutbildning utan att sänka kraven för dem. Istället behöver vi ha fokus på att hitta rätt verktyg för eleverna, säger Kim Rosberg, yrkeslärarstudent och pedagogisk assistent på Söderslättsgymnasiet.

Enligt läraren Kenneth Mattsson var bokcirkeln ett bra exempel på kollegialt lärande.

– Det var helt prestigelösa diskussioner och högt till tak. Det krävdes för att vi skulle våga öppna upp oss för varandra och berätta om våra erfarenheter och utmaningar. Det var också bra att få råd och stöd från kollegor, säger Kenneth Mattsson.

Läs också Satsning på språkutvecklande arbete för lärare ska ge elever bättre studieresultat.

Kategorier