Om du behöver studie- och yrkesvägledning

Om du har frågor eller funderingar kring ditt studie- och yrkesval är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledarna på Söderslättsgymnasiet.

Bildningsförvaltningen