"Här lär vi oss att ta ansvar" - intervju med Jonna i årskurs 3

Jonna går i årskurs 3 på det naturvetenskapliga programmet och tar studenten i juni. Efter gymnasiet vill hon börja plugga till läkare. På sin fritid har hon flera olika extrajobb och hon är även ordförande i studentkommittén, som ansvarar för Söderslättsgymnasiets berömda studentvecka.

Jonna, som går i årskurs 3 på Söderslättsgymnasiet, lyfter särskilt fram studietorgen som alla elever kan gå till för att få extra studiehjälp.

Fotograf: Yana Broberg

Jonna, vad betyder skolans värdeord Kunskap, Ansvar och Glädje för dig?

– Kunskap är inte bara det som vi lär oss från böckerna. Här får vi också lära oss att vara en god medmänniska mot andra och hur man beter sig mot sina kompisar.

– På Söderslättsgymnasiet har vi väldigt kunniga lärare som bryr sig, så vi elever förbereds väldigt bra inför kommande högskolestudier och yrkesliv.

– Här lär vi oss också att ta ansvar, exempelvis för våra studier och att komma i tid. Man lär sig att bli vuxen. Förutom att jag tar ansvar för mina studier så tänker jag att jag tar ansvar för att andra ska få det bra, exempelvis genom att engagera mig i studentkommittén för att det ska bli en rolig student.

– Studentveckan på Söderslättsgymnasiet är något som verkligen sticker ut. Jag har kompisar som ångrar att de valde andra skolor för att de inte har en sådan maxad studentvecka som vi har här. Man vill ju ha ett bra avslut!

– Men det händer roliga saker redan i ettan på naturvetenskapliga programmet! När man börjar här i ettan har vi så kallade NA-dagar, med elever från de andra årskurserna på naturvetenskapliga programmet. På så sätt får man se hur de äldre eleverna har det. Och det är också ett sätt att få ettor att känna sig välkomna till skolan.

Varför ska man välja Söderslättsgymnasiet?

– Flera i min familj och många av mina vänner har gått på Söderslättsgymnasiet och de tyckte att skolan var bra. Mina vänner lyfte särskilt fram studietorgen; något som alla gymnasieskolor faktiskt inte har.

– Det som är bra med studietorgen är att de är till för alla – både för dem som kanske har svårt för ett visst ämne och för dem som vill få bra betyg! Så mitt råd är: använd dig av hjälpen du får av lärarna på studietorgen!

Bildningsförvaltningen