Väljer du ett program på Söderslättsgymnasiet får du en skola där vi satsar på din utbildning på många olika sätt och vi ser med glädje fram emot att hjälpa dig att nå dina mål oavsett om du väljer ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. För oss är det också viktigt att känna trygghet och gemenskap här på Söderslättsgymnasiet, vilket vi alla skapar tillsammans, såväl lärare som elever.

Kunskap, ansvar och glädje är SSG:s ledord.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Bildningsförvaltningen