Till dig som vårdnadshavare: Välkommen på informationsmöte

Publicerad:

Vi hälsar dig som vårdnadshavare till elev i årskurs 1 hjärtligt välkommen på informationsmöte på Söderslättsgymnasiet, tisdagen den 30 augusti klockan 17:30-19:00.

  • Informationsmöte för vårdnadshavare till elever på programmen försäljning- och service, barn- och fritid, vård- och omsorg samt på introduktionsprogrammet hålls i Aulan på enhet S:t Nicolai, ingång A.
  • Informationsmöte för vårdnadshavare till elever på industritekniska programmet, teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet hålls i Mediateket på enhet Bastionen, ingång X. 

Du kommer att få möjligheten att träffa ditt barns mentor, undervisande lärare på programmet och skolans elevhälsoteam, som alla kommer att arbeta tillsammans med ditt barn under de kommande tre åren.

Du kommer även att få information kring programmet och dess inriktningar, om CSN, SchoolSoft och annat som kan skilja gymnasiet från grundskolan.

Fotnot: Informationsmöte för vårdnadshavare som har barn som går på övriga gymnasieprogram hölls tisdagen den 23 augusti. Om du missade det informationsmötet och har frågor angående Söderslättsgymnasiet eller ditt barns gymnasieprogram är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontakta Söderslättsgymnasiet

Kategorier