Så många nya elever antas till Söderslättsgymnasiet i höst

Publicerad:

Slutantagningen är nu klar för Söderslättsgymnasiets nationella program. Totalt har 409 elever sökt till Söderslättsgymnasiets 347 platser varav 339 är antagna.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Flest sökande har Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet med 78 förstahandssökande till vardera 60 platser. På andra plats, med flest antal sökande kommer El- och energiprogrammet, med 77 förstahandssökande till 32 platser. Till El- och energiprogrammet är det för närvarande totalt 54 reserver varav 42 till sitt förstahandsval. Industritekniska programmet har 14 förstahandssökande med 10 antagna med totalt 8 elever på reservlistan.

Totalt är alla platser på Söderslättsgymnasiet tillsatta utom på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet, där det finns ett fåtal lediga platser kvar.

Viktiga datum:

  • Den 23 juli är sista dagen för eleverna att svara på sitt antagningsbesked. Eleverna svarar genom att logga in på skanegy.se
  • Den 6 augusti påbörjas reservantagningen, som pågår fram till den 15 september.

Kategorier