Hur är det att göra APL i ett annat land?

Publicerad:

I årskurs 3 har eleverna på barn- och fritidsprogrammet chansen att göra tre veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. Förra året fick sex elever på programmet möjlighet att göra sin APL på förskolor i Spanien. Här berättar de om sina upplevelser och erfarenheter från sin utlandspraktik.

Sex elever från barn- och fritidsprogrammet har gjort sin APL på förskolor i Spanien. Från vänster: Mais Abbara, Wilma Hallengren, Emma Gustafsson, Louise Strandberg, Albertina Jönsson, Elin Agelli och läraren Pia Ramel.

Fotograf: Eva-Karin Fryklund

Barn- och fritidsprogrammet är för närvarande det enda gymnasieprogram på Söderslättsgymnasiet som erbjuder APL utomlands. Genom ett Erasmus+projekt kan ett antal elever göra sin APL på förskolor i Spanien. Det är rektor och studievägledarna som väljer ut de elever som får göra sin APL utomlands.

– Vi fick ansöka till APL-platserna utomlands och de elever som gick vidare blev kallade till intervju med rektor och studievägledarna. Kraven för att få åka på utlands-APL var bland annat hög närvaro på lektionerna, att man fungerade väl i grupp och att man kunde sköta sina studier på egen hand samtidigt som man arbetade, berättar Emma.

APL i Fuengirola

Emma och hennes klasskompisar Elin, Wilma, Mais, Louise och Albertina fick under tre veckors tid göra sin APL på tre förskolor i den spanska staden Fuengirola.

– Vi var uppdelade på en spansk, en svensk och en internationell förskola. Jag var på den helspanska förskolan och det var väldigt roligt och intressant. Dessutom lärde jag mig en del spanska, ett språk som jag inte kunde innan jag åkte till Spanien, säger Elin.

Eleverna har också gjort APL på svenska förskolor och jämför hur det är att arbeta som pedagog i Sverige och i Spanien. De menar att pedagogiken på förskolorna i Spanien var ganska lik den som finns i den svenska förskolan, men de tycker att de spanska pedagogerna har större auktoritet än sina svenska kollegor.

– Det var positivt att se barn hade respekt för de vuxna, säger Elin.

Viktigt att kunna ta eget ansvar

Ett syfte med utlands-APL är att eleverna ska få erfarenhet av hur det är att arbeta i ett annat land och kunna jämföra likheter och skillnader mellan olika länder. Målet är också att de ska bli mer självständiga och mer ansvarstagande.

– Vi har valt att förlägga möjligheten till att göra APL utomlands under elevernas sista år på gymnasiet. Då har de kommit långt i sin yrkesutbildning och på väg in i vuxenlivet. De behöver också kunna ta rätt mycket eget ansvar både för sina studier och sitt arbete, säger Eva-Karin Fryklund, lärare på BF-programmet.

Vill gärna jobba utomlands

APL-perioden i Spanien gav mersmak för att jobba utomlands i framtiden och några av eleverna skulle också kunna tänka sig att åka tillbaka till förskolorna i Fuengirola. Wilma har dock andra framtidsplaner:

– Jag funderar faktiskt på att bli polis.

Kategorier