Uttagning NIU

Här kan du läsa om hur uttagningen till NIU går till på SSG:s Elitfotbollsgymnasium.

Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen.

Urvalsprocessen

För urval till NIU använder vi oss av:

 • Uttagningar
 • Referens från tränare
 • Referens från mentor
 • Referens från idrottslärare
 • Personlig intervju

Genom att använda oss av uttagningar kan vi bedöma:

Fotbollskunskaper och färdigheter

 • Träningsbakgrund
 • Tidigare prestationer
 • Fysiska förutsättningar
 • Färdigheter i spel och position

Idrottspsykologiska färdigheter

 • Attityd
 • Vilja
 • Motivation
 • Målorienterad

Sociala färdigheter

 • Mognad
 • Fungera i grupp
 • Ta hänsyn till andra

Organisatoriska färdigheter

 • Kunna planera och organisera sin dag
 • Skapa förutsättningar för att kunna prestera både i studier och fotboll

Studieambition

 • Attityd och förmåga till att kombinera elitidrott och studier

Bildningsförvaltningen