Poängplan - bygg och anläggningsprogrammet

Här hittar du den totala poängplanen för bygg- och anläggningsprogrammet.

Gymnasiegemensamma ämnenPoäng
Engelska 5100
Engelska 6100
Historia 1a1100
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1a100
Naturkunskap 1a150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a150
Svenska 1100
Svenska 2100
Svenska 3100
Gymnasiearbete EE100
Individuellt val200
Programgemensamma ämnenPoäng
Bygg och anläggning 1200
Bygg och anläggning 2200
Inriktningsgemensamma ämnen - husbyggnadPoäng
Husbyggnadsprocessen100
Husbyggnad 1100
Husbyggnad 2200
Husbyggnad 3 - ombyggnad 200
Profil TräarbetarePoäng
Betong 1 - lågform och platta på mark 100
Elementmontering / Svenska 2100
Trä 1 - stommar100
Trä 2 - beklädnad100
Trä 3 - montage100
Profil MurarePoäng
HUBSPC025 -Specialyrken 2/Svenska200/100
MURMUR01 Mur- och putsverk 1 - grundmurar100
MURMUR02 Mur- och putsverk 2 - murverk100
MURMUR03 Mur- och putsverk 3 - puts100
Profil BetongPoäng
BETBET01 Betong 1 - lågform och platta på mark 100
BETBET02 Betong 2 - väggar och pelare100
BETBET03 Betong 3 - bärlag100
BETBET01 Betong 4 - golv100
ELMELM0 Elmontering / Svenska100
Inriktningsgemensamma ämnen - måleriPoäng
Måleriprocessen 200
Måleri 1200
Profil MålarePoäng
Måleri 2200
Måleri 3 / Svenska 2200
Måleri 4200
Måleri 5200

Bildningsförvaltningen