Elevintervju med Carla

Carla läser på teknikprogrammet. När hon skulle göra sitt gymnasieval stod det mellan naturvetenskapliga och teknik. Valet föll till slut på teknik för att hon kände några andra som valde det programmet. Teknikprogrammet design har dessutom många praktiska moment.

– Jag gillar blandningen mellan teori och praktiskt. Det ger mig extra energi när skoldagarna får denna variation.

Carla var införstådd med att det skulle bli mycket pluggande på teknikprogrammet. Hon berättar att lärarna underlättar genom att vara strukturerade och ger information i god tid. Hon berömmer även skolans studietorg och de utbildade lärare som finns där, inte bara under skoldagarna utan även på studie- och lovdagar.

– Studietorget ger mig all den extrahjälp jag önskar. Det är bra, säger Carla.

Carla har mer än två år kvar men ser fram emot studentveckan redan nu.

– Jag ser även fram emot att vi ska starta UF-företag i årskurs tre.

Bildningsförvaltningen