Uttagning NIU

Så här gör vi på Söderslätts Elitfotbollsgymnasium när det gäller uttagningar:

Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen.

Genom att använda uttagningarna kan vi bedöma:

Fotbollskunskaper och färdigheter

 • Träningsbakgrund
 • Tidigare prestationer
 • Fysiska förutsättningar
 • Färdigheter i spel och position

Idrottspsykologiska färdigheter

 • Attityd
 • Vilja
 • Motivation
 • Målorienterad

Sociala färdigheter

 • Mognad
 • Fungera i grupp
 • Ta hänsyn till andra

Organisatoriska färdigheter

 • Kunna planera och organisera sin dag
 • Skapa förutsättningar för att kunna prestera både i studier och fotboll

Studieambition

 • Attityd och förmåga till att kombinera elitidrott och studier

Bildningsförvaltningen