Gymnasiesärskolan ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Gymnasiesärskolan ska också stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att, självständigt och tillsammans med andra elever, lära dig att använda dina kunskaper.

Gymnasiesärskolan är flexibel så att du som elev kan utvecklas så långt som möjligt utifrån dina förutsättningar och utbildningens mål.

På Söderslättsgymnasiet i Trelleborg kan du från och med läsåret 2021/2022 söka till gymnasiesärskolans nationella program.

Gymnasiesärskolan Söderslättsgymnasiet

Mobilnummer
Biträdande rektor för gymnasiesärskolan: 0729-76 51 67

Bildningsförvaltningen