Förstärkt program - samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap

På Söderslättsgymnasiet erbjuder vi dig, med behov av en mer anpassad studiemiljö, att läsa Samhällsvetenskapsprogrammet- inriktning samhällsvetenskap som förstärkt program. Det innebär att du läser din gymnasieutbildning i mindre grupp, i lugnare takt och med extra stöd i undervisningen.


Programmet är högskoleförberedande och studierna är förlagda över fyra år. Antagning sker via intervju och meritvärde.

 • Du kan läsa på programmet eftersom det är en del av introduktionsprogrammet. Du ska dock vara medveten om att det är ett program som följer samhällsvetenskapliga programmets kursplan och därför kräver att man har förkunskaper för att klara nivån på programmet.

 • Ja, om du är i behov av denna form av stödjande skolmiljö är du välkommen att söka.

 • I varje klass är ni mellan 8 och 10 elever. Kopplad till klassen finns en koordinator som också är din mentor. Koordinatorn finns på plats under skoldagen och stödjer dig tillsammans med den undervisande läraren.

 • Nej, om du väljer att avsluta dina studier på det förstärkta programmet måste du göra ett omval. Om du då väljer ett annat gymnasieprogram så börjar du om från början. Du kan tillgodoräkna dig de kurser som du fått betyg i på det förstärkta programmet.

 • Om du inte klarar kurserna kommer du tillsammans med skolans specialpedagog och din koordinator att titta på olika lösningar som kan stödja ditt lärande. Detta kan innebära att reducera eller förlänga någon kurs. Det kan också innebära att du inte kan fortsätta på programmet utan behöver hitta andra alternativ. Det är viktigt att komma ihåg att upplägget bygger på att du följer studieupplägget för det förstärkta programmet.

Studieupplägg på det förstärkta programmet

Programmet löper över 3+1 år. Efter tre år ansöker du om ett fjärde år och då behöver du ha klarat majoriteten av kurserna i årskurs 1-3.

Årskurs 1

 • Engelska 5
 • Svenska 1
 • Matematik 1b
 • Naturkunskap 1b
 • Samhällskunskap 1b
 • Bild och Form 1b

Årskurs 2

 • Engelska 6
 • Svenska 2
 • Matematik 2b
 • Samhällskunskap 2
 • Idrott och hälsa 1
 • Moderna språk
 • Digitalt skapande 1

Årskurs 3

 • Svenska 3
 • Historia 1b
 • Samhällskunskap 3
 • Idrott och hälsa 1
 • Moderna språk
 • Individuellt val
 • Fotografisk bild 1

Årskurs 4

 • Svenska 3
 • Psykologi 1
 • Filosofi 1
 • Historia 2a
 • Religion 1 & 2
 • Geografi 1
 • Individuellt val
 • Gymnasiearbete

Har du frågor kring det förstärkta programmet?

Kontakta biträdande rektor för det förstärkta programmet på Söderslättsgymnasiet.

Telefon: 0729-76 51 67

Bildningsförvaltningen