Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två inriktningar, juridik och ekonomi. Vårt uppdrag är att utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två inriktningar, juridik och ekonomi.

Fotograf: Leif Johansson

För att kunna välja rätt inriktning läser du det första året de programgemensamma kurserna ”företagsekonomi 1” och ”privatjuridik”. Du får möjlighet att se hur företag i olika branscher fungerar genom bland annat studiebesök.

Inför andra året bestämmer du vilken inriktning du vill gå. Du kommer då att antingen läsa ”företagsekonomi 2”, där du fördjupar dina kunskaper inom företagsekonomi eller ”rätten och samhälle”, där du utvecklar dina kunskaper inom juridik.

I årskurs tre driver du UF (ung företagsamhet) där du har möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag tillsammans med andra. Inom ramen för UF kommer du att delta i Draknästet, där du pitchar din idé framför en jury, som består av entreprenörer från näringslivet. Du ska delta på olika mässor och lokala företagsträffar och du har även möjlighet att tävla med ditt företag. Vi har kopplat UF till flera kurser där det ges möjlighet till fördjupning inom entreprenörskap, marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning samt affärsjuridik.

Under din utbildning kommer du även få möjlighet att delta i olika aktiviteter med internationellt inslag där våra engagerade elever och lärare aktivt arbetar med till exempel EU och FN.

Ekonomisk inriktning

Inom den ekonomiska inriktningen får du lära dig starta, driva och utveckla ett företag (UF). Du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi såsom marknadsföring, ledarskap- och organisation samt specialiseringskurs inom företagande. Dessutom ger kursen Matematik 3b dig särskild högskolebehörighet.

Juridisk inriktning

Den juridiska inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom juridik, psykologi och filosofi. Du läser kurserna affärsjuridik, rätten och samhället samt kriminologi. Även på den juridiska inriktningen arbetar du med med UF.

Profil

I årskurs två och tre har alla elever på skolan individuellt val om totalt 200 p och du väljer kurser ur ett brett utbud*.

Den som har ett intresse av språk och internationella frågor kan t.ex. välja ytterligare kurs inom moderna språk eller engelska. I årskurs tre erbjuds engelska 7 där du har möjlighet till välja till en s k Cambridgeexamen, vilket ger dig ett kvitto på att din engelska håller en hög internationell nivå.
Vill du hellre bredda och fördjupa dina kunskaper inom programmet kan du välja att läsa kurs i retorik (juridik) eller entreprenörskap (företagande).

Idrottsutbildningar

Väljer du ekonomiprogrammet på Söderslättsgymnasiet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium (NIU) eller lokal idrottsutbildning.

* Skolan erbjuder ett brett urval av kurser som individuellt val. Huruvida alla kurser sedan kör igång beror på antal sökande per kurs.

Se filmen om ekonomiprogrammet

Jag vill gärna besöka en klass på ekonomiprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för skuggning på Söderslättsgymnasiet. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer lagras i vårt webbpubliceringssystem och kommer att hanteras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Personuppgifterna kommer inte att delas med någon utanför bildningsförvaltningen.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på e-postadress bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen