Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen.

Här kan du läsa om hur Trelleborgs kommun hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har.

Behandling av personuppgifter

Bildningsförvaltningen

Relaterade sidor