Söderslättsgymnasiet startar utbildning i spelgrafik

Publicerad:

Från och med nästa läsår kan Söderslättsgymnasiet i Trelleborg erbjuda estetiska programmet med inriktning spelgrafik – en utbildning som det finns stort intresse för bland högstadieelever.

– Spelgrafik tillhör en av världens största arbetsmarknader med en bransch som är i behov av engagerade och kreativa medarbetare, säger Andreas Berntsen, rektor på Söderslättsgymnasiet. 

Utbildningen kommer att vara en fördjupning inom ramen för estetiska programmets inriktning bild och form. Kompetens inom spelproduktion är sedan några år tillbaka högt efterfrågat och utbildningen bedöms ge goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. 

– Genom detta kan vi i Trelleborg, porten till Europa, erbjuda våra ungdomar ett första steg till möjligheten att arbeta såväl nationellt som internationellt, säger Andreas Berntsen. 

De senaste årens antagningsstatistik samt uppgifter från studie- och yrkesvägledare i kommunen visar att det finns ett intresse för programmet och för gymnasiestudier i Trelleborg.

Startar nästa år

Utbildningen ska erbjudas från och med läsåret 2024/2025 – och kommer därmed att ingå i gymnasievalet från och med januari 2024. Tanken är att utbildningen ska kunna samorganiseras gällande lärarresurser och utrustning med teknikprogrammet.  

Beslutet att starta den nya utbildningen fattades av bildningsnämnden i Trelleborgs kommun den 13 september.  

– Det känns jätteroligt att vi nu kan erbjuda en helt ny utbildning i Trelleborg – en utbildning som kommer att ge fler ungdomar chansen att förverkliga sina drömmar. Samverkan mellan skolan och näringslivet är en viktig del i målsättningen att bygga kunskap och skapa drömmar hos nästa generation, säger Ann Lundström, ordförande i bildningsnämnden. 

I och med beslutet att starta den nya utbildningen kommer Söderslättsgymnasiet att ha elva nationella program i sitt utbud från och med nästa läsår. 

Kategorier