Söderslättsgymnasiet fortsätter med växelvis fjärr- och närundervisning

Publicerad:

I januari beslutade kommunledningen i Trelleborg att eleverna på Söderslättsgymnasiet successivt skulle komma tillbaka till skolans lokaler genom växelvis fjärr- och närundervisning under de första veckorna i februari.

Beslutet fattades utifrån Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer om fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan och syftade till att minska risken för trängsel i skollokalerna och att minska risken för smittspridningen av coronaviruset.

Nu har kommunledningen förlängt beslutet om växelvis fjärr- och närundervisning på Söderslättsgymnasiet. Beslutet gäller till och med den 7 mars 2021.

Kategorier