Så här planeras årets studentdag på Söderslättsgymnasiet

Publicerad:

Den 11 juni tar eleverna på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg studenten. I år har varje student möjlighet att bjuda in tre anhöriga till utspringet.

Snart är det dags för studenten 2021!

Fotograf: Niclas Ingvarsson

I år kommer Söderslättsgymnasiet att begränsa antalet närvarande anhöriga till tre (3) per student och använda samma biljett- och rutsystem som under studenten 2020.

Systemet innebär att studenten får två biljetter på vilka det står angivet ett rutnummer och en färg. Biljetterna lämnar studenten till de inbjudna anhöriga.

Vid utspringet uppvisar de anhöriga biljetterna för att få komma in på skolgården. De anhöriga ställer sig sedan i sin ruta. På detta sätta säkerställs att anhöriga håller avstånd och att det inte uppstår trängsel. De anhöriga och studenterna lämnar området innan nästa grupp med anhöriga får tillträde.

För de anhöriga och vänner som inte erhållit biljett finns det möjlighet att titta på studentutspringet via en live-sänd videoström.

– Vi hoppas att detta kommer bli en härlig studentdag fylld med glädje. Dessa elever har haft en stor del av sin gymnasietid under Covid-19 och vi vill passa på att ge en stor eloge till eleverna som hållit i och hållit ut, säger biträdande rektor Charlotte Kellander som ansvarar för årets studentdag på Söderslättsgymnasiet.

Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma

Söderslättsgymnasiet påminner om vikten av att personer med symtom på sjukdom ska stanna hemma. Vid alla in- och utgångar till studentområdet kommer det att finnas handsprit tillgängligt.

Schema för utspring (observera att schemat är preliminärt och att tiderna kan ändras):

14.00 – NA18
14:10 –Te18
14.20 –BF18
14:30 –VOC18
14:40 –Ha18
14:50 –Ba18a
15:00 –Ba18b
15:10 –EE18
15:20 –EK18a
15:30 –EK18b
15:40-SA18A
15:50-SA18b
16:00 –ES18

Utsparken sker på Söderslättsgymnasiet, enhet S:t Nicolai, S:t Nicolaiplan 1.

Kategorier