Hanna Landelius är Årets pedagog i Trelleborg

Publicerad:

Idag fick Hanna Landelius ta emot utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg 2021 av bildningsnämndens ordförande Lars Mikkelä (M) och Jonatan Folke, verksamhetschef för gymnasiet och gymnasiesärskolan i Trelleborg. Hanna Landelius har arbetat som gymnasielärare på Söderslättsgymnasiet sedan 2017.

Hanna Landelius, lärare på Söderslättsgymnasiet, är Årets pedagog i Trelleborg.

Fotograf: Yana Broberg

– Hanna får utmärkelsen Årets pedagog i Trelleborg 2021 för sin hängivenhet, nyfikenhet och en ständig vilja att utveckla sin undervisning med sina elever på Söderslättsgymnasiet, säger Lars Mikkelä.

Hanna undervisar både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen. Under detta läsår undervisar Hanna dessutom på det förstärka programmet som är särskilt utformat för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

– Hanna har överträffat alla förväntningar såväl när det gäller studieresultaten som elevernas trivsel och studiero. Oberoende av program eller elevsammansättning håller Hannas undervisning och bemötande högsta klass, säger Jonatan Folke.

Jonatan Folke menar också att Hanna tar ett stort ansvar för att skolans och kommunens varumärke stärks genom sitt arbete i Söderslättsgymnasiets marknadsföringsgrupp.

– Hanna är vad man brukar benämna en ”doer”, som alltid sätter verksamheten i främsta rummet. Dessutom är Hanna pådrivande och analytisk i det kollegiala lärandet och ser till att gruppen håller fokus. Hon är därför en mycket god ambassadör för både sitt yrke och för Trelleborgs kommun, säger Jonatan Folke.

– Det är väldigt roligt att få uppmärksamhet och bekräftelse på det arbete man gör, säger Hanna Landelius.

Utmärkelsen Årets pedagog

Det är andra gången som utmärkelsen Årets pedagog delas ut i Trelleborgs kommun. Syftet med utmärkelsen är att premiera och lyfta fram duktiga och engagerade pedagoger som arbetar i kommunen. Rektor eller enhetschef på varje skola/förskola får nominera en kandidat; därefter utser bildningsnämnden Årets pedagog bland de nominerade kandidaterna. I utmärkelsen ingår även en prissumma på femtusen kronor.

Kategorier