Förintelsens minnesdag uppmärksammas på SSG

Publicerad:

På en schemabrytande dag i förra veckan uppmärksammades Förintelsens minnesdag på Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun. Alla klasser på samhällsvetenskapsprogrammet fick då lära sig mer om vad som hände under andra världskriget och förintelsen genom olika workshopar, utställningar och en föreläsning med ett andra generationens ögonvittne som berättade om sin familjs erfarenheter från förintelsen.

Från vänster: Emmie, Bashar, Celine och Liv i årskurs 2 på samhällsvetenskapsprogrammet tycker alla att det är viktigt att lära sig mer om förintelsen och andra världskriget.

Fotograf: Yana Broberg

– Förintelsens minnesdag är egentligen den 27 januari varje år, men på grund av corona-pandemin är det först nu som Söderslättsgymnasiet har kunnat samla eleverna i större grupper, berättar Petra Rolfson, förstelärare på Söderslättsgymnasiet.

Viktigt att påminnas om den historia som vi själva inte upplevt

Enligt Petra Rolfson är syftet med att uppmärksamma Förintelsens minnesdag att belysa alla människors lika värde och påminnas om den historia som vi själva inte varit med om men som inte får glömmas.

– Vi vill också belysa att rasism är en struktur som finns kvar än idag och att det är viktigt att vi sätter historien i en samtida kontext, säger Petra Rolfson.

Emmie, Celine, Liv och Bashar går andra året på samhällsvetenskapsprogrammet. De tycker alla att det är viktigt att lära sig mer om förintelsen och andra världskriget.

– Många som levde under andra världskriget finns inte längre bland oss och därför är det viktigt att vi lär oss nu och kan fortsätta berätta för kommande generationer om vad som hände, eftersom vi behöver fortsätta uppmärksamma historian, säger Emmie.

Hon har besökt ett koncentrationsläger i Polen, men tyckte då att det kändes väldigt overkligt och att det var svårt att förstå allt det som hände där.

– Nu kan jag koppla det som jag såg då till det som vi pratar om i skolan idag och jag förstår bättre vad det handlar om, säger Emmie.

Eleverna tror att det som skedde under andra världskriget skulle kunna hända igen.

– Andra världskriget och förintelsen låter så surrealistiskt och det är svårt att relatera till. Något liknande skulle dock kunna hända igen, även om det kanske inte skulle ske i en så stor omfattning som för åttio år sedan, menar Bashar.

Hans klasskamrater håller med. De menar att människor över lag är mer upplysta idag och vet vad som pågår runt om i världen tack vare sociala medier och andra digitala kanaler, så när något händer i andra delar av världen kan många ändå snabbt nås av nyheten och förhoppningsvis reagera på det som sker.

– Men det är jätteviktigt att vara källkritisk, uppmanar Liv. I skolan får vi lära oss att alltid tänka efter vad som egentligen sägs, vem som säger det och i vilket syfte det sägs.

– Man hade önskat att fler var utbildade i källkritik under andra världskriget. Då hade fler kunnat ifrågasätta all krigspropaganda och Hitler hade kanske inte blivit framröstad till makten, säger Celine.

De fyra klasskamraterna är alla eniga om att man behöver uppmärksamma Förintelsens minnesdag varje år och de undrar varför endast samhällsvetenskapsprogrammet deltar under dagen.

– Jag tycker alla program på skolan bör uppmärksamma denna dag; inte bara samhällsvetenskapsprogrammet. Detta är något som alla behöver känna till och lära sig mer om, säger Celine.

Kategorier