FN-rollspel om klimatet

Publicerad:

Idag stod FN-rollspel på schemat för SSG:s ekonomielever i årskurs 2. Eleverna fick ägna hela dagen åt lobbyarbete, diskussioner och debatter för att till slut enas om en gemensam resolution för att rädda världens klimat.

Elias och Annie representerade USA respektive Sverige under ekonomiprogrammets FN-rollspel.

Fotograf: Yana Broberg

Eleverna Annie och Elias har förberett sig i flera veckor inför FN-rollspelet och de har fått användning av sina kunskaper i flera ämnen, exempelvis engelska, svenska, naturkunskap och samhällskunskap. Båda tycker också att de lärt sig mycket om samhällsfrågor genom att delta i FN-rollspelet.

– Man lär sig mycket om omvärlden, säger Annie.

Ett av syftena med FN-rollspelet är att eleverna ska lära sig mer om internationella relationer. Det är också en övning i samarbete och presentationsteknik.

– Under dagen har vi fått debattera och argumentera för vår sak, och det är en bra förberedelse inför nästa år då vi ska börja jobba med UF-företag, säger Elias.

Fotnot: I slutet av dagen delades det ut pris till bästa delegat, som blev Wiggo Simmat. Priset för bästa delegation gick till Frankrike, som bestod av eleverna Loke Mattsson, Harry Kajrup och Isa Bergkvist.

Kategorier