Elever på Söderslättsgymnasiet får utmärkelse för sitt demokratiarbete

Publicerad:

Genom sin medverkan i projektet Sustainable Poetry har elever från Söderslättsgymnasiet tilldelats Sveriges kommuner och regioners (SKR) Demokratiutmärkelse för skolklasser 2022. Eleverna får utmärkelsen för att de på ett utmärkt och kreativt sätt ökat sina kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap.

Kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist (M) delade ut SKR:s diplom till Sanna Danielsson vid en ceremoni på Söderslättsgymnasiet tidigare i veckan.

Fotograf: Yana Broberg

Eleverna får utmärkelsen för att de genom poesi har formulerat intressanta reflektioner och förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. I sin motivering skriver SKR också att elevernas arbete är ett gott exempel på hur demokratistärkande arbete kan integreras i undervisningen och ge eleverna en ökad kännedom om den kommunala demokratin.

Tidigare i veckan fick kommunstyrelsens ordförande Ann Kajson Carlqvist (M) äran att dela ut SKR:s diplom till Sanna Danielsson, som representerade eleverna som medverkat i projektet Sustainable Poetry.

Sanna Danielsson går i trean på barn- och fritidsprogrammet och hon har medverkat i projektet Sustainable Poetry under hela sin gymnasietid. Innan hon började gymnasiet hade hon aldrig skrivit en enda dikt, men nu vill hon gärna fortsätta med poesin, även efter gymnasiet.

– Poesi är något jag kan tänka mig att fortsätta arbeta med. Det är ett roligt sätt att uttrycka sig på och du kan skriva om allt, säger Sanna Danielsson.

Förutom att ha skrivit egna dikter i projektet har Sanna Danielsson, under sin praktiktid, även coachat andra elever i grundskolan att uttrycka sig och göra sin röst hörd i diktform.

– Jag vill att barn ska lära sig mer om de globala målen och om barnkonventionen, som vi har arbetat mycket med i detta projekt, och att de ska lära sig hur de själva sedan kan påverka i olika samhällsfrågor, säger Sanna Danielsson.

Om Sustainable Poetry

Sustainable Poetry är ett icke vinstdrivande globalt samskapande språk- och kulturprojekt för barn, ungdomar och unga vuxna upp till 25 år. Projektet lyfter barns och ungas röster för en hållbar framtid, ger hållbarhetsfrågorna en naturlig plats i utbildningen och lärandet samt stärker genomförandet av mål 4, god utbildning för alla, i Agenda 2030.

Sustainable Poetry

Kategorier