Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, ta ansvar och vara kreativ. Inte minst kommer du att få möjlighet att utvecklas som person.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där du får möjlighet att utveckla din förmåga att samarbeta, ta ansvar och vara kreativ.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Detta program ska du välja om du vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller inom funktionshinderområdet. Här tränar du dig i att utföra de arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet. Det kan handla om att ge stöd till människor i det dagliga livet och omfatta behov som att förflytta sig, andas, hålla sig fräsch, känna sig trygg och värdefull. Det kan också vara medicintekniska uppgifter, administration och att ge stöd i olika sociala sammanhang.

Utbildningen knyter samman teori och praktik genom studiebesök, scenarioträning och 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). I vårt metodövningsrum övar du praktiska moment och omvårdnad med klasskamrater och på våra övningsdockor. Du får också möjlighet att läsa de kurser som krävs för att du efter din gymnasietid ska kunna fortsätta med högskolestudier (Svenska 3, Matematik 2a och Engelska 6).

Vi är ett certifierat vård- och omsorgscollege

Vi är ett certifierat Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med arbetsgivarna för att ge dig en utbildning av hög kvalitet och för att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Vi har en nationell certifiering vilket innebär en kvalitetsgaranti för dig som elev och vid avslutad utbildning får du utöver din yrkesexamen även ett diplom från Vård- och omsorgscollege som bekräftar din kompetens.

Exempel på jobbmöjligheter direkt efter utbildningen

Undersköterska, skötare inom psykiatri, personlig assistent, stödassistent inom LSS eller pedagogisk assistent i skolan.

Exempel på jobbmöjligheter efter yrkeshögskola eller högskola/universitet

Sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, dietist, stödpedagog, socialpedagog, äldrepedagog, hälsopedagog, polis, brandman.

Vi erbjuder dig möjlighet att läsa in högskolebehörighet inom ramen för utbildningen!

Kontakta Söderslättsgymnasiet

Jag vill bli kontaktad via (obligatoriskt)

Här skriver du kortfattat dina frågor/synpunkter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis inom 24 timmar (gäller helgfri vardag).

Vänligen notera att dina inskickade synpunkter blir en allmän handling. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mina frågor/synpunkter. Behandling som sker är insamling, hantering och radering.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på e-postadress bildningsforvaltningen@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen