I dagens tekniktäta samhälle är teknikprogrammet verkligen en utbildning som lämpar sig för dig som dels vill följa med i utvecklingen och dels vill leda samma utveckling. På teknikprogrammet i Trelleborg inriktar vi oss främst mot design och formgivning. Teknikprogrammet ingår i teknikcollege och är ett högskoleförberedande program som ger dig en bred utbildning.

På teknikprogrammet i Trelleborg inriktar vi oss främst mot design och formgivning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

På teknikprogrammet:

  • varvar du teori med praktiska kurser
  • arbetar vi projektorienterat
  • arbetar vi mot företag och näringslivet
  • arbetar coachande lärare med bred ämneskompetens
  • kan du efter eget intresse välja utökade kurser.

Genom hela utbildningen lär du dig att arbeta projektinriktat med en ämnesövergripande helhetssyn. Projekten hjälper till att förstärka den inriktning som du har valt. Du får möjlighet att arbeta med skarpa projekt, det vill säga uppdrag som medverkande företag lämnar till teknikcollege. Vårt samarbete med näringslivet och högskolan utvecklas hela tiden. Du kommer även att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Förutom de tekniska ämnena har matematik, fysik och kemi en central plats i utbildningen.

Exempel på jobbmöjligheter efter högskola/universitet:
Konstruktör, civilingenjör, produktutvecklare

Se filmen om teknikprogrammet

Jag vill gärna besöka en klass på teknikprogrammet

Ange vilken skola du går på samt i vilken årskurs.

Har din skola (mentor/rektor) godkänt att du tar ledigt från skolan för att besöka oss på SSG?
Har du informerat dina föräldrar/vårdnadshavare om att du ska besöka oss på SSG?

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för bokning av besök på Söderslättsgymnasiet, så kallad skuggning. Behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av Söderslättsgymnasiet i Trelleborgs kommun.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på bildningsforvaltningen@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt ett år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen