Gymnasiesärskolans individuella program

Individuella program i gymnasiesärskolan är till för elever som inte kan följa utbildningen på ett nationellt särskoleprogram och som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Där läser eleven ämnesområden istället för ämnen. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan.

Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Innehållet på ett individuellt program kan utformas utifrån varje individs behov och förutsättningar. Eleverna har en garanterad undervisningstid på minst 3 600 timmar fördelade på fyra år.

De individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • hem- och konsumentkunskap
  • idrott och hälsa
  • natur och miljö
  • individ och samhälle
  • språk och kommunikation

Det är elevens hemkommun som beslutar om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som innehåller en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Om du önskar mer information om gymnasiesärskolans individuella program på Söderslättsgymnasiet är du välkommen att kontakta rektor på telefon 0410-73 36 73 eller biträdande rektor på telefon 0708-81 76 46.

Bildningsförvaltningen