Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två inriktningar, juridik och ekonomi. Vårt uppdrag är att utveckla dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, juridik och entreprenörskap.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program med två inriktningar, juridik och ekonomi.

Fotograf: Leif Johansson

För att kunna välja rätt inriktning läser du det första året de programgemensamma kurserna ”företagsekonomi 1” och ”privatjuridik”. Du får möjlighet att se hur företag i olika branscher fungerar genom bland annat studiebesök. Du kommer även få möjlighet att delta i olika aktiviteter med internationellt inslag där våra engagerade elever och lärare aktivt arbetar med till exempel EU och FN.

Inför andra året bestämmer du vilken inriktning du vill gå. Du kommer då att antingen läsa ”företagsekonomi 2”, där du fördjupar dina kunskaper inom företagsekonomi eller ”rätten och samhälle”, där du utvecklar dina kunskaper inom juridik.

I årskurs tre driver du UF (ung företagsamhet) där du har möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag tillsammans med andra. Inom ramen för UF kommer du att delta i Draknästet, där du pitchar din idé framför en jury, som består av entreprenörer från näringslivet. Du ska delta på olika mässor och lokala företagsträffar och du har även möjlighet att tävla med ditt företag. Vi har kopplat UF till flera kurser där det ges möjlighet till fördjupning inom entreprenörskap, marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning samt affärsjuridik.

Ekonomisk inriktning

Inom den ekonomiska inriktningen får du lära dig starta, driva och utveckla ett företag (UF). Du läser fördjupningskurser inom företagsekonomi och redovisning. Dessutom ger kursen Matematik 3b dig särskild högskolebehörighet.

Juridisk inriktning

Den juridiska inriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom juridik och psykologi. Du läser kurserna Affärsjuridik och Rätten och samhället. I kursen Psykologi 2a hanteras områden som personlighets- och utvecklingspsykologi. Även på den juridiska inriktningen arbetar du med med UF.

Idrottsutbildningar

Väljer du ekonomiprogrammet på Söderslättsgymnasiet kan du dessutom kombinera utbildningen med elitfotbollsgymnasium (NIU) eller våra olika lokala idrottsutbildningar.
Exempel på yrkesmöjligheter efter högskola/universitet

Ung Företagsamhet

Kontakta Söderslättsgymnasiet

Jag vill bli kontaktad via (obligatoriskt)

Här skriver du kortfattat dina frågor/synpunkter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis inom 24 timmar (gäller helgfri vardag).

Vänligen notera att dina inskickade synpunkter blir en allmän handling. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mina frågor/synpunkter. Behandling som sker är insamling, hantering och radering.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på e-postadress bildningsforvaltningen@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen