På Bygg- och anläggningsprogrammet kan du efter utbildningen välja mellan många byggyrken. Du kan även vidareutbilda dig på högskola eller kanske bli en framtida egenföretagare.

På Bygg- och anläggningsprogrammet kan du efter utbildningen välja mellan många byggyrken.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Hos oss får du en yrkesutbildning där vi varvar praktiska moment med teori. Du lär dig att arbeta självständigt och i team, ute som inne. Hos oss får du både arbetskläder, skor och verktyg.

Prova olika yrkesinriktningar

Under första året får du prova olika yrkesinriktningar som ingår i branschen. Detta sker i små grupper, vilket gör det enklare för dig att lära samt att få en nära och bra kontakt med dina bygglärare. När du provat alla yrken väljer du den inriktning som intresserar dig mest. Under andra och tredje året sker en del av din yrkesutbildning på ett företag, så kallad APL, arbetsplatsförlagt lärande. Där får du en egen handledare som hjälper dig.
Vi har stora fina verkstäder och våra yrkeslärare är både välutbildade och har bred erfarenhet av byggyrkena. Vi är också en branschrekommenderad skola. Det är en garanti för en bra utbildning. Dessutom får du en godkänd utbildning i lift, säkra lyft, brandskyddsmålning, ställningsbyggnad, heta arbeten och arbete på väg.

Bygg- och anläggningsprogrammet ger dig en yrkesexamen och här erbjuds du också möjligheten att läsa in grundläggande högskolebehörighet. Väljer du bygg- och anläggningsprogrammet kan du dessutom kombinera utbildningen med våra olika lokala idrottsutbildningar.

Yrkesinriktningar på bygg- och anläggningsprogrammet

Vi erbjuder följande yrkesinriktningar:

Träarbetare: Du är ofta med i hela byggprocessen, från grund till tak. En träarbetare kan ha väldigt olika arbetsuppgifter och många specialiserar sig därför på exempelvis formsättning eller inredning.

Betongarbetare: Du arbetar med att armera, gjuta och efterbehandla betong. Som betongarbetare får du lära dig att läsa armeringsritningar, armera samt att forma och gjuta bärande konstruktioner såsom väggar, balkar och betonggolv. Du kan antingen arbeta inom husbyggnad eller med väg- och brokonstruktioner.

Murare: Du arbetar med att mura fasader och öppna spisar, sätta kakel samt lägga golvplattor och putsa väggar. Som murare får du lära dig att mura upp väggar med olika sorters material så som tegel, lättbetong och leca. Du lär dig även att använda olika putssystem.

Målare: Du arbetar med spackling, du får öva på att måla tak, väggar och snickerier. Du lär dig även att sätta upp tapet och väv. Du lär dig om färgsättning och NCS-systemet. Våtrumssystem är också en del som ingår i utbildningen. Miljövänligt material används alltid i arbetet.

Anläggare: Du arbetar med olika markarbeten, med att bygga ledningsnät och vägar eller att anlägga parker och trädgårdar. Du får lära dig använda olika anläggningsmaskiner och följa ritningar. En anläggare kan ha väldigt olika arbetsuppgifter och många specialiserar sig på att exempelvis anlägga trädgårdar, gräva ner vattenledningar, lägga plattor eller som asfaltläggare.

S-yrken: du kan också studera till andra yrken inom branschen såsom taktäckare, glasmästare, golvläggare och plattsättare.

Kontakta Söderslättsgymnasiet

Jag vill bli kontaktad via (obligatoriskt)

Här skriver du kortfattat dina frågor/synpunkter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis inom 24 timmar (gäller helgfri vardag).

Vänligen notera att dina inskickade synpunkter blir en allmän handling. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mina frågor/synpunkter. Behandling som sker är insamling, hantering och radering.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på e-postadress bildningsforvaltningen@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen