Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig en bred och spännande yrkesutbildning. Du får en yrkesexamen som barnskötare, elevassistent eller aktivitetsledare. Du får även möjlighet att välja kurser som ger dig behörighet till högskolestudier. Programmets kärna är arbete med människor, hälsa, ledarskap och pedagogik. Du får en god grund för ditt framtida yrkesliv och har möjlighet att få arbete direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Barn- och fritidsprogrammet erbjuder dig en bred och spännande yrkesutbildning.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

APL i varje årskurs

Programmet erbjuder fem veckors praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) under varje årskurs. De teoretiska kunskaperna knyts till ett praktiskt arbetssätt i samarbete med pedagogiska verksamheter utanför skolan. APL ger dig tillfälle att arbeta praktiskt inom din framtida bransch under utbildningen. Du får arbeta med människor och utveckla ditt ledarskap utifrån inriktningen pedagogiskt arbete.

Förutom APL arbetar vi med sociala företag och entreprenöriellt lärande vilket innebär att man knyter de teoretiska kurserna till ett praktiskt arbetssätt. Att arbeta med sociala företag och APL innebär att du blir mer ansvarstagande, utvecklar ditt ledarskap samt blir mer rustad inför arbetslivet. Det är arbetslivserfarenheter som du får under din APL och ditt arbete med sociala företag som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden efter utbildningen.

Inriktning: Pedagogiskt arbete

Exempel på yrkesmöjligheter direkt efter utbildningen: Barnskötare, elevassistent, aktivitetsledare

Exempel på yrkesmöjligheter efter högskolestudier: socionom, polis, lärare, fritidspedagog, förskollärare

Kontakta Söderslättsgymnasiet

Jag vill bli kontaktad via (obligatoriskt)

Här skriver du kortfattat dina frågor/synpunkter så kontaktar vi dig så snart som möjligt, vanligtvis inom 24 timmar (gäller helgfri vardag).

Vänligen notera att dina inskickade synpunkter blir en allmän handling. En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för behandling av mina frågor/synpunkter. Behandling som sker är insamling, hantering och radering.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är: namn, adress, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.

Dina personuppgifter kommer att hanteras av bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är bildningsnämnden som kan kontaktas på e-postadress bildningsforvaltningen@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Bildningsförvaltningen